Biên bản Điều chỉnh Hóa đơn, Thu Hồi Hóa đơn.

Biên bản Điều chỉnh Hóa Đơn.

Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn lại cho chính xác, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

      

  Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn

 

Biên bản Thu Hồi Hóa Đơn.

Trong trường hợp bên bán đã lập và giao hóa đơn nhưng khách hàng muốn muốn hủy bỏ dịch vụ, hàng hóa đã mua hoặc hóa đơn điện tử được lập lúc đầu bị sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn hủy bỏ hóa đơn ban đầu và lập hóa đơn mới thay thế, bên bán và bên mua sẽ cùng thống nhất lập Biên bản thu hồi hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra. Theo như biên bản hóa đơn đã lập sẽ được thu hồi và hủy bỏ, không còn giá trị pháp lý nữa

     

 Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn

Khách hàng sẽ điền vào Biên bản Điều chỉnh/ Thu hồi Hóa đơn. Đại diện Bên phía Công ty Khách hàng sẽ ký tên và đóng dấu vào Biên bản, sau đó Quý Khách hàng vui lòng gửi Biên bản đến địa chỉ bên dưới để Grab thực hiện ký Biên bản và hỗ trợ khách hàng.

Gửi thư cho chúng tôi:

Bộ phận Tài Chính

Công ty TNHH Grab

Tầng 15, Tòa nhà MapleTree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM.

Công ty TNHH Grab

Địa chỉ: Tòa nhà Mapletree Business Center,

Số 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh,Phường Tân Phong, Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0312650437

Đại diện pháp lý: Nguyễn Thái Hải Vân

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn